Respirasjonssvikt

Filmen er fra et seminar på Gardermoen 28.11.09 (seminar1)