Infovideo om FFM

Sonja Tobiassen forteller her om hvordan det er å leve med nevromuskulær sykdom