Behandling med Bipap og respirator

Filmen er fra et seminar på Gardermoen 28.11.09(seminar1)