To nye standarder for universell utforming av byggverk

Det var smil og tilfredshet da Standard Norge-sjef Trine Tveter onsdag 27. januar kunne overlevere to nye standarder for universell utforming av byggverk til kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. "

Standardene er viktige verktøy fordi de spesifiserer krav til produkter, bygninger og omgivelser og tjenester i henhold til samfunnets behov og ønsker. Målgruppen for de nye uu-standardene er ispesielt de prosjekterende og oppdragsorganisasjoner som har ansvar for nybygging, men standardene er også viktige for eiendomsforvaltere.

Påbegynt allerede i 2005

Arbeidet som nå omsider er kommet i mål, ble påbegynt allerede i 2005. Opprinnelig var det meningen at en ny felles standard for byggverk skulle være klar for drøyt to år siden. Men ulike oppfatninger i høringsfasen viste at det måtte utarbeides to standarder. Dette var likevel ikke noe tema da Standard Norge og Husbanken markerte utgivelsen av de to nye uu-standardene i bydelen Løren i Oslo, hvor det for øvrig finnes flere gode eksempler på universell utforming.

Standardene som kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete kunne motta, har to deler: NS 11001 Universell utforming av byggverk, del 1 Arbeids – og publikumsbygninger og NS 11001 Universell utforming av byggverk, del 2 Boliger.

Det var administrerende direktør i Standard Norge, Trine Tveter, som hadde gleden av å presentere standardene. - Også for meg personlig betyr universell utforming en hel del, sier Trine Tveter. - Jeg er svaksynt og har erfaring med at bygninger og tjenester ikke er tilrettelagt. Det er ikke alt jeg kan se. Men med god tilrettelegging fungerer jeg godt i arbeidet mitt og privat. Jeg ønsker at alle med nedsatt funksjonsevne skal oppleve dette.

Vil ta ansvar

Tveter gjør det klart at standardiseringsorganisasjonen ønsker å ta ansvar og være en pådriver for å lage flere standarder for universell utforming, slik at samfunnet blir mer tilrettelagt for alle.

Med dette arbeidet følger Standard Norge opp regjeringens handlingsplan for universell utforming, og kravene som stilles i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Universell utforming vil imidlertid ennå en stund være en begynnerfase når det gjelder standardisering i byggsektoren. Med med utarbeidelsen av de nye norske standardene har man tatt et viktig skritt framover, ikke minst med fordi standardisering anses som et av de viktigste verktøy for å oppnå målet om et tilgjengelig samfunn for alle.

"Et viktig skritt framover"

- Med utgivelsen av disse to nye standardene har man tatt et viktig skritt framover, ikke minst med tanke på at standardisering anses som et av de viktigste verktøyene for å oppnå målet om et samfunn som er tilgjengelig for alle, sier politisk rådgiver Steinar Myrdal i Norges Handikapforbund i en kommentar.

I tidsskriftet Byggeindustrien blir de nye standardene omtalt som "et meget omfattende dokument som vil få meget stor betydning for byggenæringen." I en nettleder heter det at "det ligger en enorm oppgave i det å formidle hva dette egentlig innebærer. Så langt har dette vært en sak for de spesielt interesserte, men nå må budskapet selges til hele byggenæringen."

Kommunal- og regionaldepartementet har lagt ut en pressemelding om saken.

kilde: Universell utforming