Masteroppgave om kone og sønn

Ole Hagen har skrevet masteroppgave "Elever med bevegelseshemmingen FSHD i grunnskolen"

Les mer i Muskelnytt nr 2 2011 (s 14)