NAV-veilederen

I løpet av 2013-2014 har Universell samarbeidet med NAV Kompetansesenter om å samle NAV's virkemidler for studenter med nedsatt funksjonsevne i en veileder. Last ned veilederen: www.universell.no

Nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter (01.09.2014)

Formålet med tilskuddet er å stimulere arbeidsgivere til å iverksette forebyggende og tilretteleggende tiltak på arbeidsplassen. De nye reglene trer i kraft mandag 1. september og følger opp partenes enighet om å ha et større fokus på forebyggende arbeidsmiljøarbeid i virksomhetene i den nye IA-avtalen.

Les mer om innholdet i den nye forskriften og hvordan man kan søke på tilskuddet her.

Skole / utdanning / arbeid

Arbeid og utdanning

Arbeid har en viktig plass i de flestes liv. Det fyller dagen med aktiviteter og oppgaver.
Utdanning er viktig fordi kunnskap er makt! Gjennom å lære nye ting utvikler man seg, og man får større innsikt i verden omkring seg.

 

Masteroppgave om kone og sønn

Ole Hagen har skrevet masteroppgave "Elever med bevegelseshemmingen FSHD i grunnskolen"

Les mer i Muskelnytt nr 2 2011 (s 14)

Nå kan du styre PCen med stemmen din

Nå har det kommet ny teknologi på markedet som gjør det mulig å snakke til PCen på norsk for å få den til å gjøre som du vil. Teknologien vil hjelpe personer med alt fra lammelser i armene til plager i nakken.

Les mer om Vomote i Muskelnytt nr 1 2011 (s22-23)

Telenor Open Mind

Telenor Open Mind er et kurs- og arbeidstreningsprogram for fysisk og psykisk funksjonshindrede, samt hørsel- og synshindrede.

Om høyere utdanning

Mange unge ønsker å ta høyere utdanning ved høgskole for å stå bedre forberedt til yrkeslivet. For mange betyr dette også å flytte hjemmefra med det etablerte hjelpetilbud i hjemkommunen.

Om videregående opplæring

All ungdom har rett til tre års heltids videregående opplæring etter fullført grunnskole.

Elever som har rett til spesialundervisning, og som etter sakkyndig vurdering har særlige behov for et spesielt grunnkurs, har rett til inntak på dette grunnkurset etter en kvotering fastsatt av Utdanningsdepartementet. Disse har også rett til inntil to års videregående opplæring når dette er nødvendig for å nå opplæringsmålene for den enkelte.

Om grunnskolen

Mange barn med ryggsekk på vei til skolen.Som med alle andre barn må det vurderes om barnet er kommet langt nok i utvikling og modenhet til begynne på skolen. Forelderene må foreta en vurdering, men får hjelp av sakkyndige ved PP-tjenesten.

Telenor Open Mind er et kurs- og arbeidstreningsprogram for fysisk og psykisk funksjonshindrede, samt hørsel- og synshindrede.

Mer...

Mange unge ønsker å ta høyere utdanning ved høgskole for å stå bedre forberedt til yrkeslivet. For mange betyr dette også å flytte hjemmefra med det etablerte hjelpetilbud i hjemkommunen.

Mer...

All ungdom har rett til tre års heltids videregående opplæring etter fullført grunnskole.

Elever som har rett til spesialundervisning, og som etter sakkyndig vurdering har særlige behov for et spesielt grunnkurs, har rett til inntak på dette grunnkurset etter en kvotering fastsatt av Utdanningsdepartementet. Disse har også rett til inntil to års videregående opplæring når dette er nødvendig for å nå opplæringsmålene for den enkelte.

Mer...

Mange barn med ryggsekk på vei til skolen.Som med alle andre barn må det vurderes om barnet er kommet langt nok i utvikling og modenhet til begynne på skolen. Forelderene må foreta en vurdering, men får hjelp av sakkyndige ved PP-tjenesten.

Mer...