Familie

I vår kultur har vi et ideal hvor den lykkelige kjernefamilien består av mor, far og to barn. Dette idealet vokste fram i begynnelsen av forrige århundre, hvor far ble den utearbeidende forsørgeren og mor gikk hjemme med barna. Før den tid besto ofte familien av mange barn, hvor stor rolle og hvor mye kjærlighet man viste, hverandre varierte veldig. Ekteskap ble ofte inngått av fornufts hensyn: økonomi og sosiale forhold bandt familiene sammen. Hele familien måtte bidra til husholdet. Det var ikke uvanlig at barn og tenåringer i fattige familier arbeidet, enten på gården, eller i fabrikker.

De siste tiårene har familiebegrepet igjen blitt utvidet. Vi har mine, dine og våre barn familier, og enslige foreldre. Noen familier er barnløse, enten fordi de ikke ønsker å få barn, eller ikke kan få barn. Familien rommer også våre foreldre, og deres foreldre, hvis vi er heldige. Familie handler ikke bare om blodsbånd. Venner kan utgjøre vår «familie» og være vel så viktige for oss som vår biologiske familie.

Familien skal oppleves som en trygg base, et sted for felleskap og glede. Dette kommer ikke av seg selv. Det å ha et godt familieliv krever at man er villig til å arbeide med det. Gode relasjoner krever at vi er villige å gi av oss selv til andre, og villig til å ta imot det de har å gi. Man må våge å ta konflikter, og å dele familiemedlemmenes sorg, samtidig som vi må unne hverandre å ha det bra og skape et felleskap.

Hvor godt rustet vi er for dette, handler om personlige egenskaper, tidligere erfaringer fra familieliv, eller tidligere mangel på familieliv. Hva er viktig for deg? For dere? Hvordan ser dere for dere framtidens familie i livet deres?

Oppgave:
Individuelt:
Hvilke forventninger og verdier har jeg i forhold til familie?
Hva er viktig for meg?
Hva og hvem er familie for meg?
Parvis:
Har vi samme forventninger?
Hvordan ønsker vi at vårt familieliv skal være?
Har vi et felles mål?

Bruk god tid til å notere for deg selv.
Snakk sammen i par eller gruppen etterpå.

Familiens møter en rekke krav fra omgivelsene. Noen av disse kravene kan ikke velges bort. Har man barn, så må de gå på skolen, dere må gå på foreldremøter og ha kontaktlærer samtaler.

Mer...

Ved å være bevist på hva man velger, og at dette skjer i et felleskap hvor dere snakker om prioriteringer. Det er viktig å se hverandres utfordringer og ønsker. I felleskap kan dere fjerne noen av de tingene som stjeler energi. Kanskje dere kan få tid og rom for flere pluss aktiviteter også. 

Mer...