Her finner du linker til helseforetak hvor du vil finne nærmere oversikt over de enkelte landsdelers rehabiliteringssentre.

Søknader om rehabiliteringsopphold må gå gjennom det regionale helseforetak dvs. Helse Nord, Helse Midt, Helse Vest, Helse Øst, og Helse Sør. Fastlegen fyller ut søknadsskjemaet sammen med søker, og sender det videre til det regionale helseforetak som vil foreta valg av rehabiliteringsinstitusjon.