FFM er medlem av paraplyorganisasjonen Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)