Dokumentasjonssentre skal øke kunnskapsgrunnlaget om situasjonen og samfunnsutviklingen for funksjonshemmede.