Innstilling fra brukerpanelet om økt sysselsetting blant funksjonshemmede

Lise Connelly fra FFM har deltatt i brukerpanelet som har arbeidet med å finne tiltak for å øke sysselsettingen blant funksjonshemmede.

Les mer om dette i Muskelnytt nr 1 2011 (s 26)