Tekst: Gro Cecilia Stensrød Utroterapeut ved Sunnaas sykehus HF. (2011)

Som uroterapeuter kan vi hjelpe dere med å finne gode løsninger dersom blæra begynner å ta for stor plass i hverdagen. Det finnes alternativer dersom forflytninger i forbindelse med toalettbesøk blir en for stor energilekkasje.

Mer...

Tekst: Bård Soltun, Lege Urologisk avdeling UNN Tromsø, Kompetansesenter for Inkontinens og Bekkenbunnsykdom. (2011)

Dette blir å se på som generelle betraktninger ut fra et faglig ståsted innen urologien. Det er viktig å presisere at det som skrives her, og mulige løsninger, må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og ikke sikkert passe for alle.

Mer...