Høyere utdanning

For å komme inn på høyskoler og universitet må søkeren oppfylle inntakskravene. Generell studiekompetanse er grunnlaget for de fleste studier, men noen studier har krav utover disse. Det kan også finnes unntak fra de generelle inntakskravene.

Det er flere gode nettsteder og hefter hvor man finner den informasjonen man trenger for å søke høyere utdanning.

NAV-veilederen

I løpet av 2013-2014 har Universell samarbeidet med NAV Kompetansesenter om å samle NAV's virkemidler for studenter med nedsatt funksjonsevne i en veileder. Last ned veilederen: www.universell.no

Snart student?
I informasjonsheftet "Snart student" skriver Helsedirektoratet blant annet:
Selv om du har de faglige kvalifikasjonene, kan du støte på praktiske problemer. Det er store individuelle forskjeller når det gjelder studenter med nedsatt funksjonsevne, og hvilket behov de har for tilrettelegging. Studenter med redusert funksjonsevne som flytter til et annet sted for å studere, må også finne seg til rette i et annet hjelpeapparat enn det de er vant til.  

Enhver student stilles overfor en rekke forventninger og krav. Det forventes at du selv sørger for å følge lærestedets regelverk, og at det er du som tar kontakt dersom noe ikke fungerer i studiesituasjonen. Fagplanene og lærestedets studieforskrifter er dokumenter du må sette deg inn i. Studentrollen innebærer ofte høye krav til læring og forståelse, noe som krever engasjement og bevissthet om ansvar for egen studiesituasjon. Samtidig er lærestedene opptatt av at du skal kunne få oppfølging når du trenger det. Læringsprosessen står i fokus, og lærestedene er forpliktet til å sørge for studiekvalitet for alle studenter. 

Undersøkelser viser at utdanning generelt og  høyere utdanning spesielt, har større betydning for om mennesker med funksjonsnedsettelser kommer i arbeid enn det har for andre. Yrkesdeltakelsen stiger med utdanningenes lengde.
Les hele brosjyren her: Snart student? Informasjon om høyere utdanning og funksjonsnedsettelser

Les også: artikler med informasjon om hvilke rettigheter ungdom med nedsatt funksjonsevne har på et vidt spekter av områder (utdanning, økonomi, bolig, støtteordninger, arbeidslivet m.m.)