Her finnes oversikt over tiltak/støtteordninger i barnehage og skole som  kan være aktuelle for muskelsyke og deres familier