Leder: Guro Skjetne

Nestleder: Mette Nonseth

Kasserer: Lars Bruun

Sekretær: Anne Berit Alstad

Styremedlem: Runar Musum

1.Varamedlem: Nynke Feenstra

2. Varamedlem: Caroline Aunvik