Trøndelag 

Vi er ca 195 medlemmer fra Nord- og Sør-Trøndelag.

Målsetting

Å arbeide mot å lage tiltak som fremmer aktivitet, deltakelse og likepersonsarbeid på medlemmenes premisser. Å engasjere medlemmer utenfor styret til å være med/å ha delvis ansvar for aktiviteter ut i fra egne ressurser

Delta i offentlige råd og utvalg ut i fra styremedlemmenes motivasjon og ressurser.

Lik oss gjerne på vår facebookside: 

https://nb-no.facebook.com/pages/Foreningen-for-Muskelsyke-Tr%C3%B8ndelag/120792926132

 

GRASROTANDELEN

Hvis du ønsker å støtte vår forening når du tipper eller spiller Lotto ber du kommisjonæren registrere organisasjonsnummer 984115008 i spillekortet ditt.

 

MAIL-ADRESSER OG ADRESSEENDRINGER

Hvis du har en e-postadresse vi kan sende invitasjoner og annen informasjon til, så oppfordrer vi deg til å registrere denne hos oss. Husk også å gi oss beskjed ved evt. endring av e-postadresse og postadresse. Alt dette forenkler informasjonsarbeidet for oss og sparer foreningen for mye portoutgifter.