Leder :                         Kari Bjerketvedt

Nestleder :                   Roar Kristiansen

Kasserer  :                   Svein Byholt

Sekretær :                   Marit Kristiansen

Styremedlem :             Elin Bjerketvedt 

Styremedlem :             Sigrun Byholt

Mer...

Styret  2015 - 2016

Leder :                         Kari Bjerketvedt

Nestleder :                   Roar Kristiansen

Kasserer  :                   Svein Byholt

Sekretær :                   Marit Kristiansen

Styremedlem :             Elin Bjerketvedt 

Mer...