Styret

Styret for 2016 i FFM, Oslo og Akershus består av:

Leder: Tor Egil Roheim,  tlf.: 971 76 206

Nestleder: Elisabeth Lillegrend

Kasserer: Karianne Grøstad Dewson

Styremedlem/sekretærMonica Ottem-Holmsten

Styremedlem: Mona Bahus

1.vara:  Andrea Kjustad

2. vara: Morten Thingsaker Tangre

Du kan kontakte styret på epost: ffm.oslo.akershus@gmail.com