En artikkel  om hvordan pårørende eller venner opplever det når et familiemedlem eller en god venn får diagnosen Muskelsyk.
Mer...