Årsmøte 2016, likemannskurs og festmiddag - 2 april på Anker Hotell i Oslo

Innkalling og saksliste til årsmøte i FFM i Oslo og Akershus 2016

I henhold til vedtektene innkalles alle medlemmer til årsmøte i Foreningen for muskelsyke i Oslo og Akershus. Årsmøtet avholdes lørdag 2.april klokken 15.00-1630 på Anker Hotell 
(Adresse:   Storgata 55, 0182 Oslo) .

Saksliste

Sak 1: Åpning med godkjenning av innkallingen 
Sak 2: Valg av møteleder, 1 (en) referent og 2 (to) til å undertegne protokollen 
Sak 3: Styrets årsberetning 
Sak 4: Regnskap med revisors beretning 
Sak 5: Styrets arbeidsprogram 2016 
Sak 6: Innkomne forslag 
Sak 7: Budsjett 
Sak 8: Vedtektsendring. 
Sak 9: Valg

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til årsmøtet!

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 4 uker før (5.mars) møtet. Disse kan sendes inn til ffm.oslo.akershus@gmail.com .

Påmelding sendes til ffm.oslo.akershus@gmail.com  innen 1.mars 2016. 
Sakspapirer sendes på e-post til påmeldte 2 uker (19.mars) før møtet.

Mvh

Tor-Egil Roheim
leder, FFM i Oslo og Akershus

 

Velkommen til medlemsdag med likepersonkurs og festmiddag etter Årsmøtet lørdag 2.april på Anker hotell

I år ønsker styret velkommen til likepersonskurs og middag etter avholdt årsmøte. Vi har vært så heldige å få inn Vibeke Olss, som skal holde foredraget: «Å ta på seg de riktige brillene hver morgen, for å være med å skape en meningsfull dag». 
Etter et inspirerende foredrag avslutter vi dagen med en bedre middag. 
Program for dagen: 
kl 1500 - 1630 Årsmøte for FFM i Oslo og Akershus. Se egen innkalling og saksliste. 
kl 1700 – 1900 Likepersonskurs med Vikeke Olss 
1930 – Middag. Det blir en egenandel per person på kr 200,- på middagen. 
Påmelding til FFM i Oslo og Akershus innen 1.mars. Meld spesielt fra om du ikke skal delta på festmiddagen. Send påmelding til ffm.oslo.akershus@gmail.com

AKTIVHELG I SARPSBORG ER NÅ FULLTEGNET. REFERAT DERFRA VIL BLI LAGT UT PÅ DENNE SIDEN-