Oslo og Akershus fylkeslag består av ca 310 medlemmer, det vil si hovedmedlemmer og hustandsmedlemmer.

Fylkeslagets formål er definert i våre vedtekter:

"Utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle muskelsyke og deres familier. Skape aktiviteter og tilbud som kan være utviklende og gi en positiv opplevelse for muskelsyke, spre kunnskap om muskelsykdommer og muskelsykes livssituasjon, medvirke til å bedre mulighetene for diagnostikk og behandling av muskelsykdommer, styrke vitenskapelig forskning,  arbeide for muskelsykes rettigheter og interesser overfor myndighetene og i samfunnet for øvrig."

Vår målsetting er å være til hjelp og nytte for våre medlemmer gjennom formidling av informasjon på denne hjemmesiden og på Facebook (https://www.facebook.com/FFMiOA/) samt å gjennomføre faglige og sosiale arrangementer for fylkeslagets medlemmer. Vi har målsetting om å ha noen faste årlige arrangementer for våre medlemmer og vi arbeider med å øke antall faglige aktiviteter pr år.

Vår kommunikasjon til dere vi foregå gjennom epost, på vår hjemmeside her og på Facebook. Men de av dere som ikke har internett vil fortsatt få tilsendt medlemsbrevet fra oss på vanlig måte.

På vegne av styret
Foreningen For Muskelsyke i Oslo og Akerhus

Tor Egil Roheim
Leder

Innkalling og saksliste til årsmøte i FFM i Oslo og Akershus 2016

I henhold til vedtektene innkalles alle medlemmer til årsmøte i Foreningen for muskelsyke i Oslo og Akershus. Årsmøtet avholdes lørdag 2.april klokken 15.00-1630 på Anker Hotell 
(Adresse:   Storgata 55, 0182 Oslo) .

Saksliste

Sak 1: Åpning med godkjenning av innkallingen 
Sak 2: Valg av møteleder, 1 (en) referent og 2 (to) til å undertegne protokollen 
Sak 3: Styrets årsberetning 
Sak 4: Regnskap med revisors beretning 
Sak 5: Styrets arbeidsprogram 2016 
Sak 6: Innkomne forslag 
Sak 7: Budsjett 
Sak 8: Vedtektsendring. 
Sak 9: Valg

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til årsmøtet!

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 4 uker før (5.mars) møtet. Disse kan sendes inn til ffm.oslo.akershus@gmail.com .

Påmelding sendes til ffm.oslo.akershus@gmail.com  innen 1.mars 2016. 
Sakspapirer sendes på e-post til påmeldte 2 uker (19.mars) før møtet.

Mvh

Tor-Egil Roheim
leder, FFM i Oslo og Akershus

 

Velkommen til medlemsdag med likepersonkurs og festmiddag etter Årsmøtet lørdag 2.april på Anker hotell

I år ønsker styret velkommen til likepersonskurs og middag etter avholdt årsmøte. Vi har vært så heldige å få inn Vibeke Olss, som skal holde foredraget: «Å ta på seg de riktige brillene hver morgen, for å være med å skape en meningsfull dag». 
Etter et inspirerende foredrag avslutter vi dagen med en bedre middag. 
Program for dagen: 
kl 1500 - 1630 Årsmøte for FFM i Oslo og Akershus. Se egen innkalling og saksliste. 
kl 1700 – 1900 Likepersonskurs med Vikeke Olss 
1930 – Middag. Det blir en egenandel per person på kr 200,- på middagen. 
Påmelding til FFM i Oslo og Akershus innen 1.mars. Meld spesielt fra om du ikke skal delta på festmiddagen. Send påmelding til ffm.oslo.akershus@gmail.com

AKTIVHELG I SARPSBORG ER NÅ FULLTEGNET. REFERAT DERFRA VIL BLI LAGT UT PÅ DENNE SIDEN-

 

 

Mer...