Fylkesårsmøte avholdes på Bodø Hotell, møterom (henvisning i resepsjon) med påfølgende middag kl. 19:00 i Hotellets restaurant.

Årsmelding og regnskap er gjennomgått og så langt godkjent av FFM Nordlands styre i møte 1/3-2016, og legges frem på Fylkesårsmøtet.

Vi ber om bindende påmelding på tlf. 958 07 078 (Inger Helene) innen 7. mars, da hotellet må ha beskjed.

Med vennlig hilsen

Styret i FFM Nordland

Inger Helene, Sverre, Else-Marie, Ottar, Bjørn og Arne

Mer...