Styret

Leder: Bjarthild Slagnes
 Slagnes, 6146 Åheim 
 Tlf: 991 26 115, 70 02 41 23
 E-post: bjarthild@gmail.com

Nestleder: Kjersti Norrud Giske 
 Skulevegen 24, 6052 Giske 
 Tlf. 996 28 013 
 E-post: kjersting@mimer.no

Økonomiansvarlig: Øistein Slinning 
 Moa park 4, 6018 Ålesund
 Tlf. 934 22 572
 E-post: oistein.slinning@stayon.no

Styremedlem: Line Nordal 
 6143 Fiskå
 Tlf. 902 91 125
 E-post: linenordal22@gmail.com

Studieleder: Odd Kjetil Talsethagen 
 Mekvegen 13, 6411 Molde
 Tlf. 906 43 651 
 E-post: oktalset@gmail.com

1. vara: Sølvi Woldsund Myrhol

2. vara: Jorunn Ørsal Nes