Styret i foreningen vår er blitt enige om å invitere til juletallerken, lørdag 5. desember kl.15. Vi vil holde til på Fjellstova, Ørskogfjellet og vi håper det er mange som vil sette av dagen å komme en tur. Nærmere invitasjon vil komme senere.