Info om offentlige tilskuddsordninger

I 2012 ble en del småhjelpemidler til å spise, drikke, kle på seg, lage mat etc. tatt ut av folketrygden og hjelpemiddelsentralenes bestillingslister. Fra 1. januar 2014 kom en ny tilskuddsordning som gjør det mulig å få dekket flere basishjelpemidler.

Mer...