Oversikt over planlagte aktiviteter

Torsdag 15. februar: Bowlingkveld.

Torsdag 8. mars: Årsmøte. Roar Engelberg underholder etter avviklet årsmøte.

Torsdag 26. april: Ettermiddag: Kurs om likepersonsarbeid for gamle og nye likepersoner. Kveld: Fagkveld - Hjelp til selvhjelp.

Torsdag 14. juni: Fagkveld. Tema kommer senere.

Torsdag 13. september: Fagkveld. Tema kommer senere.

Torsdag 11. oktober: Høstkonsert.

Søndag 25. november: Førjulstreff.

Styret tar forbehold om endring i planene.

Vi sender ut invitasjoner til alle medlemmer via mail eller post 3-4 uker før hvert arrangement.

Mer...

Torsdag 16. februar: Bowling og pizzakveld.

Torsdag 16. mars: Årsmøte. Det blir servert snitter - og det blir sang og underholdning ved Svein Lien etter avviklet årsmøte.

Torsdag 27. april: Fagkveld. Livet består av mye reising. Korte og lange turer. Dagligliv og ferier. Vi informerer om pasientreiser, TT-kort og ledsagerbevis. Vi deler mer eller mindre gode feriehistorier med fly som transportmiddel. 

Torsdag 8. juni: Fagkveld. Pasient- og brukerombudet i Buskerud.

Torsdag 14. september: Fagkveld. Tema: Uloba. - Bil.

Tirsdag 17. oktober: Høstkonsert.

Søndag 19. november: Juletreff på Lampeland Hotell.

Styret tar forbehold om endring i planene.

Mer...

Torsdag 11. februar: Bowling og pizza.

Torsdag 10. mars: Årsmøte og markering av 20-års jubileum. Vi feirer oss sjøl etter avviklet årsmøte. Vokalgruppa DIS bidrar med fargelagt stemning før vi går til bords.

Torsdag 21. april: Fagkveld. God psykisk helse med kronisk sykdom. Foredragsholder: Egil Halleland v/Modum Bad.

Torsdag 2. juni: Fagkveld. Foredraget med Torstein Lerhol måtte utgå på kort varsel pga sykdom. Vi ga istedet informasjon om hvordan finne god info på Internett og info fra brukerkurs på Frambu.

Tirsdag 6. september: Kurskveld om å være likeperson i FFM. 

Torsdag 15. september: Fagkveld. Når vi må ta i mot hjelp - Er det alltid like lett? Foredragsholder: Tone Torp (vår leder sentralt)

Torsdag 20. oktober: Høstkonsert med Jan Morten Helgestad.

Uke 44: Tur til Tenerife.

Søndag 20. november: Julesamling på Lampeland Hotell. OBS ny dato.

Styret tar forbehold om endring i planene.

Mer...

Torsdag 12. februar: Bowling og pizzakveld.

Torsdag 12. mars: Årsmøte. Tema etter årsmøtet: makro-fotografering.

Torsdag 16. april: Fagkveld. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Torsdag 4. juni: Fagkveld. Mat og muskler. Foredrag v/lege og alternativ terapeut Stig Bruset.

Torsdag 17. september: Fagkveld. Genetikk. Foredrag v/professor Arvid Heiberg.

Torsdag 22. oktober: Høst-konsert. Jan Morten Helgestad.

Uke 45: Høst-tur til Tenerife.

Søndag 29. november: Julesamling. Lampeland hotell.

Vi tar forbehold om endring av planene.

Mer...

Planlagte aktiviteter i 2014. Vi sender ut invitasjon på mail eller post til alle medlemmer i FFM i Buskerud 3-4 uker

før hvert arrangement. Styret tar forbehold om endring i planene.

Mer...