Interessepolitikk vi jobber med lokalt.

Et av de mest ufremkommelige (og trafikkfarlige) fotgjengerfeltene i Mjøndalen er utbedret slik at både rullestoler og barnevogner kan krysse gata på en sikker måte.

Honnør til Nedre Eiker kommune!

Mer...

I forbindelse med saken om utilgjengelige fortauskanter og gangfelt i Nedre Eiker, så spurte FFM i Buskerud også kommunen om de kunne sende et brev til Handelstanden med bønn om at plakater o.l. blir plassert slik på fortauene at folk med rullestoler og barnevogner kommer fram. Det har Nedre Eiker kommune gjort! Nå håper vi handelstanden tar anmodningen til følge.

Mer...