Årsmøter

Årsmøte 2017 blir avholdt torsdag 16. mars, kl. 18.00, Festsalen, Eikertun, Hokksund.

Saker til behandling må være styret i hende senest 10. februar.

 

Mer...

Årsmøtet 2016 ble avviklet 10. mars.

Vi feiret 20 års jubileum i Buskerud fylkeslag i etterkant av årsmøtet.  

Mer...

Årsmøtet 2015 ble avholdt torsdag den 12. mars.

Alle foto i denne artikkelen: Kent Rune Haugen.

Mer...

FFM i Buskerud avviklet årsmøte den 13. mars, 27 stemmeberettigede var til stede.

Bildet: Dagfinn Kolberg

.

Mer...