AKTIVITETER

Gjennom året arrangerer vi ulike aktiviteter.

I 2017 planlegger vi følgende aktiviteter:
- Årsmøte 15. februar.
- Medlemstreff 26. april.
- Sommeravslutning 11. juni.
- Medlemstur 17.-20. august.
- Juleavslutning 25. november.

2018:
- Årsmøte 13. februar.

Med forbehold om endringer.

Følg med på medlemsbrevene som sendes ut og/eller på vår Facebook-side: https://www.facebook.com/FFMAgder

Vi håper å se nettopp deg på våre aktiviteter!