Valgkomiteen`s medlemmer består av:

Leder: Jørund Lothe

Medlem: Kari Bjerketvedt

Medlem: Bjarthild Slagnes

Medlem: Laila Bakke

Valgkomiteen treffes på:

epost: valgkomite@ffm.no