Sentralstyret i FFM

Her finnes oversikt over FFMs sentralstyre.

Leder 
Tone I. Torp
tlf :951 648 48
e-post: tone.torp@ffm.no

Nestleder 
Vibeke Aars-Nicolaysen
e-post: vib-aars@online.no 

Økonomiansvarlig
Lars Bruun
tlf: 913 425 95
e-post: lars.bruun@ntebb.no

Landsstudiekontakt 
Johnny G. Johansen
tlf: 452 25 531
e-post: johgut@online.no

Styremedlem
Ingeleiv Haugen 
e-post: ingeleiv_haugen@yahoo.no  

Styremedlem 
Annie Aune
Tlf: 900 61 651
e-post: annieo@online.no

Likepersonsutvalget 
Guro Skjetne
e-post: gskjetne@hotmail.com

FFMUs representant 
Line Nordal
tlf: 902 91 125 
linenordal22@gmail.com

Varamedlem
Gustav Granheim
e-post: g@granheim.org 

Varamedlem
Sven Olav Frogner
e-post: svenno81@gmail.com

Varamedlem 
Morten T. Tangre
morten@tangre.no