Vil du delta på Frambuleir i sommer?

Fra juni til august arrangerer Frambu fire begivenhetsrike leire for barn, ungdom og voksne med sjeldne diagnoser. Husk å søke innen 1. mars hvis du vil være med!

Hver sommer arrangerer Frambu flere leire for barn, ungdom og unge voksne med sjeldne funksjonshemninger som får tilbud fra Frambu eller et av de andre sentrene for sjeldne diagnoser. Leirene arrangeres uten foreldre og varer én eller to uker. Deltakerne er under faglig tilsyn hele tiden.

Treff andre og spreng grenser!
Leir på Frambu er ikke et ferie- eller avlastningstilbud, men et annerledes kurstilbud hvor deltakerne får møte, utveksle erfaringer og knytte nettverk med andre i samme situasjon og oppleve mestring gjennom deltakelse i nye situasjoner og aktiviteter. Det legges til rette for at deltakerne skal få mulighet til å sprenge egne grenser og oppdage nye muligheter.

Mer informasjon og søknadsskjema:  www.frambu.no