Unge funksjonshemmede trenger innspill

Regjeringen skal lage en strategi for å å flere med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom ut i arbeid. Unge funksjonshemmede trenger innspill til hva vi bør jobbe for at det skal stå der.

  • Hva kan gjøres for å få flere funksjonshemmede i arbeid?
  • Hvordan bør nåværende ordninger og tiltak endres?
  • Hvilke nye ordninger bør innføres?
  • Hva mener du og din organisasjon?

Innspill til sysselsettingsstrategien