Teknologirådet vil ha nasjonal helseportal på nett

20. april overrakte Teknologirådet rapporten "Pasient 2.0" til Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Felles helseportal på nett innen 2012 er et av tiltakene de anbefaler, et annet er innsynsrett i din egen elektroniske pasientjournal.

Ni av ti nordmenn ønsker å kommunisere med fastlegen sin over internett. – Helsevesenet bør få én felles inngangsportal på nett, sier Teknologiråds-direktør Tore Tennøe på www.teknologiradet.no
- Helsevesenet har som ambisjon å sette pasienten i sentrum. Internett er som skapt for dette. Folk ønsker elektronisk kontakt med legen sin. Erfaring fra andre land viser at informasjon, selvbetjening og dialog på nett kan bedre behandlingen og samtidig være lønnsomt, sier Tore Tennøe. Hovedtrekk i anbefalingene er:

  • Opprett en nasjonal helseportal 2012 etter modell fra land som Danmark og England. Portalen bør være dialogbasert og inneholde informasjon om helse, forebygging og behandling, selvbetjeningsløsninger som timebestilling eller reseptfornying, dialogmuligheter, tilgang til journalinformasjon og nettfora.
  • Gi pasientene innsyn i elektronisk pasientjournal gjennom en sikker sone på helseportalen. Tilbudet kan starte med grunnleggende elementer som prøvesvar, epikriser, henvisninger, kontaktpunkter og medisinoversikt. Deretter bør innsynet utvides basert på hva pasientene ønsker. Erfaring fra Danmark, er at pasientene bruker dette tilbudet, og ønsker det stadig utvidet.

Les mer på www.teknoligiradet.no