Særfradrag skatteåret 2011

Stortinget har vedtatt å fjerne ordningen med særfradrag på skatten for store sykdomsutgifter, men en del skatteytere vil kunne få dette særfradraget i år også.

Stortinget har vedtatt å fase ut særfradraget for store sykdomsutgifter fra skatteåret 2012, dette betyr at det blir gradvis fjernet til det faller helt bort fra 2015.

For inntektsåret 2011 kan man søke om særfradrag som før.

Fra og med inntektsåret 2012 blir fradragsretten for boligtilpasning, transport og tannbehandling borte. Som kompensasjon kan man søke om økt tilskudd via husbanken, tilskudd til bil for barn og unge, samt refusjon for tannbehandling gjennom folketrygden.

For andre typer sykdomskostnader blir det en overgangsordning til og med inntektsåret 2014. Den gjelder vel og merke bare de skattyterne som har fått innvilget særfradrag (dvs kostnader over 9 180,-på sykdomsutgifter) både i 2010 og 2011. Det er gitt signaler om at også dette særfradraget vil bli erstattet med andre ordninger, men foreløpig er det ikke sagt hvilke.

Dette melder Norges Handikapforbund på sine nettsider, www.nhf.no.

Les mer på skatteetatens lignings-ABC.