Rehabilitering og habilitering er tydelig prioritert i regjeringserklæringen som ble lagt frem i går kveld

Et av tiltakene i erklæringen lyder:
- Styrke tilbudet om behandlingsreiser og gjøre tilbudet tilgjengelig for flere pasientgrupper.

Under punkt 9. Rehabilitering i erklæringen står det følgende:

Helsetjenesten redder stadig flere liv, men helsetjenesten har også et ansvar for å gi folk muligheten til å mestre livet og å være i aktivitet etter endt behandling. Styrking av habiliterings- og rehabiliteringstilbudet vil gi flere mulighet til å delta i samfunnet og i arbeidslivet.

Regjeringen vil:

  • Innføre fritt rehabiliteringsvalg.
  • Etablere en opptrappingsplan for rehabiliteringsfeltet og hindre nedbygging av rehabilitering
  • i spesialisthelsetjenesten før tilsvarende kapasitet og kompetanse er bygget opp i
  • kommunene.
  • Styrke tilbudet om behandlingsreiser og gjøre tilbudet tilgjengelig for flere pasientgrupper.
  • Etablere en ny finansieringsmodell for fysioterapeuter.

 

Det står tydelig i erklæringen at dette i første omgang vil gjelde rus og psykiatri, så foreløpig er det uklart  når fritt rehabiliteringsvalg vil innføres.

Regjeringserklæringen kan leses på: www.hoyre.no

Les også: FFO er svært glad for at Høyre og Fremskrittspartiet prioriterer habilitering og rehabilitering 

Positive signaler fra de blåblå