RI NORGE HØSTKONFERANSE: Kan rehabilitering bidra til aktive eldre?

Sted: Arbeids- og velferdsdirektoratets lokaler i Akersgt. 64-68, Oslo. Påmeldingsfrist: 8. november!

RI Norge arrangerer høstkonferanse med tema Aktive eldre - Hvordan kan rehabilitering bidra til aktive eldre?

Program:

Kl. 10.30 - 10.45 Åpning 
- Ved leder i RI Norge, Knut Magne Ellingsen
Kl. 10.45 - 11.30 Hverdagsrehabilitering - et felles prosjekt
- Ved Sykepleierforbundet, Fysioterapeutforbundet og Ergoterapeutforbundet.
Kl. 11.30 - 11.45 Pause
Kl. 11.45 - 12.30 Funksjonshemmede og aldring 
- Ved Vigdis Hegna Myrvang og Kirsten Thorsen, Nasjonalt Kompetansesenter for aldring og helse 
Kl. 12.30 - 13.15 LUNSJ
Kl. 13.15 - 14.00 Aktiv alderdom 
- Ved Professor i psykiatri Astrid Nøklebye Heiberg 
Kl. 14.00 - 14.15 Pause
Kl. 14.15 - 15.00 Hjelp til selvhjelp - eller bare hjelp? Forskjeller og likheter mellom rehabilitering og omsorg.
- Ved Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Kjell Erik Øie.
Kl. 15.00 - 15.15 Pause 
Kl. 15.15 - 15.30 Aktiv omsorg - kan rehabilitering bidra til et aktivt liv?
- Ved konsulent i Pensjonistforbundet, Anne Hanshus
Kl. 15.30 - 15.45 Innspill fra Kommunenes Sentralforbund (KS)
- Ved Gudrun Grindaker, direktør for helse og velferd
Kl. 15.45 - 16.00 Oppsummering - spørsmål og svar
- Ved leder i RI Norge, Knut Magne Ellingsen 
 

Konferanseavgift:

  • 700 kroner for medlemmer i RI Norge
  • 1000 kroner for ikke-medlemmer

Påmeldingsfrist: 8. november 2012.

Velkommen!

Mer informasjon og påmelding:  http://www.ri-norge.no/no/component/seminar/?task=3&cid=30