Påmeldingsfrist til Landsmøte/muskeldager 15. - 17.oktober er utsatt til 15.august

Det er fremdeles mulig å melde seg på Landsmøte/kurs, fristen er utsatt til 15.august.

Last ned mer info og påmeldingsskjema her