Norges første nasjonale pris for universell utforming

Scandic-hotellet på Gardermoen har vunnet Norges første nasjonale pris for universell utforming.

Dette er et hotell i særklasse, der alle gjester behandles likeverdig, er dommen fra juryen.

– Jeg er imponert over den høye kvaliteten på alle bidragene. Vi ser at Norge blir universelt utformet innenfor mange sektorer og at ord faktisk har blitt til handling. Det er jeg som ansvarlig statsråd veldig stolt over, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken på
universell utforming.no.