Når livet blir en hinderløype

Foreldre til barn som er født med nedsatt funksjonsevne står overfor en rekke utfordringer når de skal hjelpe barna med å realisere sine evner og ønsker. Lars Grue har skrevet en bok som tar for seg disse utfordringene, og kommer med nyttige forslag til hvordan hindrene kan forseres skriver Nova på sin nettside.

Grue har lang fartstid som forsker, først ved INAS og siden 1996 ved forskningsinstituttet NOVA. En rød tråd i Grues forskerkarriere har vært livssituasjonen til unge med fysisk funksjonshemming – sosial tilhørighet, selvbilde og livskvalitet.

Denne boken er først og fremst skrevet for dere som blir mor eller far til et barn med en fysisk funksjonsnedsettelse. De temaene som tas opp, er likevel såpass generelle at også foreldre til barn med andre typer funksjonsnedsettelser kan ha nytte av den. Grunntonen i boken er at selv om foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne vil møte en rekke utfordringer, er det løsninger på de fleste, og man vil kunne leve et rikt og godt liv med et barn som ikke er som de fleste andre barn. Og – ikke minst – barnet vil kunne leve et rikt og godt liv.

Boka, som er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), retter seg i første rekke mot foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne, men kan også anbefales til dem som gjennom sitt yrke kommer i kontakt med disse barna og deres familier. Som for eksempel ansatte i helsevesenet, NAV, barnehager, skoler og i frivillige organisasjoner. Og sist men ikke minst vil boka være nyttig for studenter som er i utdanninger som gjør at de vil være i kontakt med barn som har nedsatt funksjonsevne og deres familier.

Les mer om boken: http://www.nova.no/id/24585