Møteplass for pust, Bergen

Foreningen for muskelsyke inviterer til møteplass om pusteproblematikk og om nettkurset Pust på Scandic Bergen Airport hotell 14.desember 2016 fra 13:00 - 17:00. Påmeldingsfrist: 6.desember

Møteplassen er beregnet for deg som lever med, eller kan komme til å måtte leve, med pustehjelpemidler, eller som har en nær pårørende som gjør det, eller som er assistent for noen som gjør det. Vi ønsker også velkommen helsepersonell som er interessert i temaet. 

Agenda

Kl 13:00 – 13: 10              Velkommen og presentasjon av dagen v/møteleder Ingeleiv Haugen

Kl 13:10 – 14: 00              Om pusteproblematikk hos personer med nevromuskulære sykdommer (inkl. spørsmål), ved senterleder                                                ved Ove Fondenes, Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH):

  • Hva skjer?
  • Hvorfor får en problemer med pusten?
  • Hvordan merker man det?
  • Hva kan være tidlige tegn på respirasjonsproblemer?
  • Hvordan kan man kartlegge pusteproblemer?
  • Hvordan gå fram for å få utredning ved respirasjonsproblemer?

 

Kl 14:00 – 14:45                Jørgen Schille forteller om sine erfaringer som bruker av pustehjelpemidler (inkl. spørsmål)

Kl 14:45 – 15:15               Pause m/noe spiselig

Kl 15:15 – 16:00               Demonstrasjon av nettkurset PUST, v/Sølvi Margrethe Flaten, NKH

Kl 16:00 – 16:30               Diskusjon i grupper

Kl 16:30 – 17:00               Oppsummering og avslutning

Påmeldingsskjema

Last ned invitasjon: 

Se info film:

PUST - infofilm from Helsekompetanse on Vimeo.

Mer info om E-læringskurset Pust