Informasjon, råd og tips - Temaside om råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Er du medlem av et råd for personer med nedsatt funksjonsevne i en kommune eller fylkeskommune? Trenger du innspill og ideer til rådets arbeid? Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har utarbeidet en temaside om råd for personer med nedsatt funksjonsevne

På disse sidene legges det ut informasjon som er rettet mot rådenes virksomhet. 

Temasidens innhold:

-              Nyttig om medvirkning: Informasjon om aktuelle tiltak som er relevant for medvirkning

-              Nyheter fra rådene: Her  kan rådene sende inn nytt om sitt virke som kan være nyttig for andre råd å kjenne til

-              Ressurser: Publikasjoner mm. om rådsarbeid, plan- og byggeprosesser, levekår og sosial inkludering

-              Lenker til nettsider for fylkeskommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne

-              Mandat for råd for personer med nedsatt funksjonsevne - huskeliste

til temaside