Informanter ønskes i forbindelse med evaluering av E-læringskurset PUST

NMK søker informanter som kan ta E-læringskurset PUST, og gi tilbakemelding på spørreskjema.
Kurset gir en grunnleggende innføring i hva som er viktig å vite i møte med brukere som har behov for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV).

Forskningsprosjektet "Evaluering av E-læringskurs  PUST" har fått midler fra NKSD (Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser) for å undersøke om det kan benyttes i høgskole- og universitet. NMK søker i den forbindelse informanter som kan ta kurset og gi tilbakemelding på spørre skjemaet de har utviklet.

Kurset skal også tilbys som generell opplæring til brukere, pårørende, assistenter og tverrfaglig helsepersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Intresserte informanter kan kontakte Rigmor Furu eller Elin Johnsen for mer informasjon:rigmor.furu@telemed.no  eller elin.johnsen@telemed.no

 

Kurset finner du under linken:

http://helsekompetanse.no/kurs/pust

Kilde: Nevromuskulært kompetansesenter