Hvordan sikre gode søknader og gode vedtak?

Les Frambus sosionom Lise Beate Hoxmark råd og tips til hvordan man kan få til gode søknader og gode vedtak

Frambus sosionom Lise Beate Hoxmark holdt innlegg på Norsk forening for Rett syndroms årlige fagseminar og likemannstreff i Oslo i november. Her ga hun råd og tips til hvordan man kan få til gode søknader og gode vedtak.

I presentasjonen viste Hoxmark blant annet til et faktaark som Frambu har utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet. Her går det frem at mange med sjeldne diagnoser opplever at fagpersoner ikke har nok kunnskap om deres tilstand eller møter dem på en måte som medfører unødige ekstrabelastninger. Faktaarket viser derfor hvordan tjenesteytere kan bidra til å gjøre dette på bedre måter.

Store deler av Hoxmarks innlegg handlet om råd og tips til hva man selv kan gjøre for å skrive best mulige søknader og forsøke å få til best mulige vedtak. 

Se hele presentasjonen fra Hoxmarks innlegg her.

Kilde:  frambu.no