Har du/dere behov for prosjektstøtte eller midler til aktivitet?

Søknadsfristen for å søke midler gjennom  Erik Allums legat for Duchenne muskeldystrofi og Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer er 15.september 2014

Fondet kan tildele enkeltpersoner og institusjoner støtte til:

- å finne årsak og arvelighet

- diagnostisering

- genetisk veiledning

- behandlingsmetoder

- å fremskaffe kunnskap som kan bidra til økt

 livskvalitet og bedre levekår for muskelsyke og

 deres pårørende.

Erik Allums legat for Duchenne muskeldystrofi

Legatet har til formål å yte økonomisk bistand til støtte for:

- utvikling av ny viten om Duchenne muskeldystrofi

- spesielle tiltak

- utvikling av hjelpemidler som får en direkte effekt

på hverdagssituasjonen og livskvaliteten til

personer med Duchenne muskeldystrofi og deres

familier.

Last ned: Har du behov for prosjektstøtte eller midler til aktivitet?

Mer informasjon om søknader til Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer

Mer informasjon om søknader til Erik Allums legat for Duchenne muskeldystrofi