Grenseløse idrettsdager

Norges idrettsforbund i samarbeid med en rekke aktører setter ekstra søkelys på idrett for funksjonshemmede gjennom konseptet "Grenseløse idrettsdager". Målet er å øke kunnskapen om idrett for funksjonshemmede og rekruttere flere funksjonshemmede til norsk idrett.

Her er fokus på muligheter og mestringsglede ved å kunne være med i idretten. Dagen er en kombinasjon av foredrag og mulighet til å prøve idrettene.

 

NIF inviterer barn, ungdom og voksne fra fylkene. Spesielt inviterer de skoler med funksjonshemmede elever til å komme på dagen. I tillegg lærere, assistenter i SFO, fysio/ergoterapeuter, trenere, ledere, ansatte i idrettslag, interesseorganisasjoner og andre interesserte.

 

Mer informasjon om om «Grenseløs idrettsdager» i de forskjellige fylkene