Fristen for Fylkes FFM til å søke likemannsmidler: 15.oktober 2010