Fagkonferansen om nevromuskulære sykdommer Tromsø 16.-17.september, påmelding innen 15.mai!

Vi minner om påmeldingsfrist til Fagkonferanse med integrert brukerkurs 16.–17. september 2013 ved Nevromuskulært kompetansesenter i Tromsø (NMK).

Brukere og fagfolk på samme arena

Modellen for Fagkonferansen består av en plenumsdag der alle er samlet, og en workshopdag der deltakerne fordeles på
 tre sesjoner:
 A) Brukeropplæring
 B) ReHabiliteringsworkshop
C) Diagnostisk workshop

Tema blir blant annet:
 • Familieperspektivet og det gode liv
 • Hva er viktig med rehabilitering?
 • Hvilken effekt har trening hos personer
 med muskelsykdom?
 • Hvilke rettigheter har vi for tilrettelegging
 i barnehage, skole og yrkesliv?
 • Diagnostikk av metabolske muskelsykdommer
 og andre diagnostiske utfordringer.

NMK vil starte opp Brukerparallellen mandag morgen med bli-kjent-runde og forelesning. Hele plenumssamlingen starter med lunsj, og det blir felles middag for alle første kveld.

Ønsker du å delta som bruker?
Da må du enten være forelder/foresatt til barn med muskelsykdom eller selv ha en av NMKs diagnoser. NMK vil denne gangen
fokusere på foreldreperspektivet i programmet for brukeropplæringen. Du må henvises av lege til brukeropplæringsdelen
av Fagkonferansen.

Påmelding og mer informasjon her

Foreløpig program for brukerparallellen på fagkonferansen om nevromuskulære sykdommer 2013.