FFO etterlyser en bedre bosituasjon for funksjonshemmede

FFO skal 30.april på høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité for å si sin mening om boligmeldingen «Byggje-bu-leve».
FFO krever at kommunene må få en sterkere plikt til å skaffe bolig til vanskeligstilte, og ber komiteen vurdere å fremme et lovforslag som gir funksjonshemmede individuell rett til bolig, og til tjenester i egen bolig.

En god bosituasjon er viktig for livskvaliteten, også for funksjonshemmede og kronisk syke. Utfordringene for disse gruppene i dag er knyttet til det å få en tilpasset og egnet bolig, til å få mulighet til å eie sin egen bolig, og til å få individuelle tjenester knytte til boligen.

Les hele artikkelen her