Ba rådet ta opp krevende behandlingsvalg ved ALS

I møtet til Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i Bodø mandag, la Tollefsen frem deres ønske om at Rådet ser på om respiratorbehandlingen er i tråd med prioriteringsforskriften

Til tross for nye retningslinjer gjøres det ulike vurderinger når det gjelder invasiv respiratorbehandling ved trakestomi for ALS-pasienter i Norge.

- Krevende
Det mener Elin Tollefsen og Sigrid Botne Sando, overleger ved St. Olavs Hospital og Ove Fondenes, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling.

I møtet til Nasjonalt råd for prioritering i Bodø mandag, la Tollefsen frem deres ønske om at Rådet ser på om respiratorbehandlingen er i tråd med prioriteringsforskriften, blant annet fordi den viser sprikende resultater og er svært kostbar.

Rådsmedlemmene støttet unisont at saken behandles i Rådet.

Les hele artikkelen på www.dagensmedisin.no

Følg saken : Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering

Foreningen for muskelsyke (FFM )har mange gode erfaringer med at livskvaliteten er god , også for personer med Tracheostomy og stort assistanse behov, derfor mener vi at den enkeltes ønsker  i forhold til dette må vektlegges sterkt.

Les også: Tirsdag 12.mars 2013 møtte Mona Bahus på Stortinget sammen med Else Marie Knutsen fra Vestfold og Freddy Olden fra Trøndelag, Med seg hadde de klare krav til politikerne, og sine sterke personlige historier.